МЕНИ

Насловна » Документи » Јавне набавке

Јавне набавке

 

На следећем линку можете видети план јавних набавки Дирекције за електронску управу за 2017. годину:

 Преузмите документ План јавних набавки

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 1

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 2

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 3

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 4

 

На следећем линку можете видети план јавних набавки Дирекције за електронску управу за 2016. годину:

 Преузмите документ План јавних набавки

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки

 

20.04.2017.

ЈН-5/2017

Услуге- Услуге дизајнирања и одржавања налога еУправа и Дирекције за електронску управу на друштвеним мрежама и израде видео анимираних инфографика

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора - 09.05.2017

20.04.2017.

ЈН-4/2017

Услуге- Промотивне активности Дирекције за електронску управу, еУправе, Open Data, Портала еУправа и услуга на Порталу еУправа

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.05.2017

18.04.2017.

ЈН-О-05/2017

Услуга - Софтверско одржавање Портала ОпенДата као подршка раду целог система еУправе

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о обустави поступка - 18.05.2017

04.04.2017.

ЈН-О-02/2017

Услуга - Софтверско одржавање апликативних система Портала еУправа

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2017

23.03.2017.

ЈН-О-04/2017

Услуга – Успостављање система локалних пореских администрација (ЛПА) за продукцију

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора - 27.04.2017
 Преузмите документ Одлукa о обустави поступка - 10.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 22.05.2017

28.02.2017.

ЈН-О-01/2017

Подршка унапређењу платформе за колаборацију између органа државне управе успостављањем нових функионалности колаборационог сервиса

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одговор на питањe 1 - 27.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужетку рока за достављање понуда - 27.03.2017
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора - 19.04.2017

14.02.2017.

ЈНМВ - 03/2017

Набавкa дигиталних сертификата за потребе функционисања система еУправе

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о продужетку рока за достављање понуда - 21.02.2017.
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора - 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.03.2017

9.02.2017.

ЈНМВ - 02/2017

ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ Дирекције за електронску управу, еУправе, Опен Дата, Портала еУправа и услуга на Порталу еУправа

 Преузмите документ Позив за подношење понуда
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о обустави поступка - 23.02.2017
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка - 02.03.2017

8.02.2017.

ЈНМВ - 01/2017

Aнализа и препорукe за усаглашавање правног и институционалног оквира у циљу унапређења електронске управе

 Преузмите документ Позив за подношење понуда
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлукa о додели уговора - 23.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2017.

10.11.2016.

ЈН – O – 05/2016

Успостављање јединственог информационог система за инспекције – Е – инспектор

 Преузмите документ Позив за подношење понуда
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 1.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 1 - 2.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 2 - 2.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 3 - 2.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 4 - 2.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 5 - 2.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 6 - 2.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 7 - 5.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 8 - 5.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 9 - 5.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 10 - 5.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужетку рока за достављање понуда - 5.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 11 - 8.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 12 - 8.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 13 - 8.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 14 - 8.12.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 15 - 8.12.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача - 27.12.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача - 31.03.2017.

31.10.2016.

ЈН – O – 04/2016

Набавка административне опреме

 Преузмите документ Позив за подношење понуда
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 3.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка преговарања без објављивања позива за достављање понуда - 14.12.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.01.2017.

06.10.2016.

ЈНМВ 08/2016

Израда елабората и главног пројекта заштите од пожара за пројектну документацију - успостављање Дата центра Backup Centar и Disaster Recovery

 Преузмите документ Позив за подношење понуда
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одговор на питањe 1 - 11.10.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 2 - 11.10.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 3 - 13.10.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 15.11.2016.

02.09.2016.

JН-O-03/2016

Имплементација електронских регистарa великих имаоца података на јединственој сервисној магистрали (Govarnment Servis Bus) ради подизања нивоа коришћења електронских сервиса

 Преузмите документ Позив за подношење понуда
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 09.09.2016.
 Преузмите документ Одговори на питања - 09.09.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 2 - 20.09.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 3 - 26.09.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 4 - 26.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава - 26.09.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 5 - 29.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 29.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 29.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава - 29.09.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 6 - 03.10.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 7 - 03.10.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 8 - 03.10.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 9 - 03.10.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 10 - 03.10.2016.
 Преузмите документ Одговор на питањe 11 - 05.10.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 15.11.2016.

08.07.2016.

JН-O-02/2016

Унапређење Портала АПИ за плаћање картицама еУправа као софтверске инфраструктуре електронске управе

 Преузмите документ Позив за подношење понуда
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.08.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 06.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 10.03.2017.

 Врх стране
 Портал еУправа  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.0  Захтев за информацијама од јавног значаја  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  eДијаспора